Get in Touch
Pomaknite se navzdol
Kategorije
//Suzuki napoveduje Suzuki Okoljsko vizijo 2050

Suzuki napoveduje Suzuki Okoljsko vizijo 2050

1 avgusta, 2021Kategorija : Novosti

Podjetje Suzuki Motor Corporation je objavilo dolgoročno vizijo za reševanje okoljskih vprašanj, t.i. Suzuki Okoljsko vizijo 2050, ki predstavlja zamišljen videz podjetja v letu 2050, pa tudi mejnik leta 2030 za uresničitev vizije.

»Manjši, manj, lažji, krajši in čistejši«: to so besede, ki jih Suzuki povzdiguje od začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja, da bi izrazil osnovo svoje proizvodnje. Medtem ko maksimirajo vrednost, ponujeno strankam, so te besede namenjene temu, da postanejo proizvodi manjši, iz manj uporabljenih surovin, lažji, izdelani v krajšem času in na krajši razdalji do stranke ter čim bolj čisti. Verjamemo, da ta koncept “manjši, manj, lažji, krajši in čistejši” velja kot pobuda k reševanju globalnih okoljskih vprašanj, vključno s podnebnimi spremembami, pomanjkanjem vode in izčrpavanje naravnih virov. Na primer, naši majhni avtomobili s svojimi majhnimi in lahkimi karoserijami ne samo, da oddajajo manj CO2, ampak hkrati zmanjšujejo uporabo surovin, potrebnih za njihovo proizvodnjo, ter na takšen način prispevajo tudi k ohranjanju naravnih virov.

V skladu s Suzukijevo Globalno okoljsko listino, ki določa filozofijo in osnovno okoljsko politiko Suzukija, smo oblikovali Suzuki Okoljski načrt 2020. V tem načrtu Skupina Suzuki deluje v smeri ohranjanja okolja s ciljem prispevati družbi in postati podjetje, ki ga imajo radi in mu zaupajo po vsem svetu. Ob 100-letnici podjetja in v času, ki ga med drugim označujejo podnebne spremembe, postajajo dolgoročne okoljske pobude neizogibne. Iz tega razloga smo postavili Suzuki okoljsko vizijo 2050 kot vodilo proti letu 2050, da postanemo trajnostno podjetje, ki tudi v naslednjih 100 letih nadaljuje s prispevkom družbi.

Na osnovi koncepta “manjši, manj, lažji, krajši in čistejši” si bo Suzuki prizadeval uresničiti začrtano prihodnost, zaradi katere bo vpliv naših poslovnih dejavnosti na okolje neznaten in majhen. Posledica tega bo manjša obremenitev okolja, skrajšan bo čas za reševanje različnih okoljskih vprašanj, Zemljo pa bomo ohranjali bogato ter lepo.

1. Podnebne spremembe

< CO2 izpusti iz proizvodov >
[Suzuki Okoljska vizija 2050]
V analizi življenjskega cikla izdelka, ki temelji na osnovi primerjave poslovnega leta 2010 z 2050, zmanjšati emisije CO2, izpuščene iz novih avtomobilov, za 90%.
[Mejnik 2030]
V analizi življenjskega cikla izdelka, ki temelji na osnovi primerjave poslovnega leta 2010 z 2030, zmanjšati emisije CO2, izpuščene iz novih avtomobilov, za 40%. *


Analiza življenjskega cikla izdelka: metoda za beleženje emisij CO2, proizvedenih pri izkopavanju in prečiščevanju goriva, pa tudi pri proizvodnji električne energije, poleg emisij CO2, ki se neposredno izpuščajo iz izpušne cevi vozil med vožnjo.

Emisije CO2, nastale iz poslovnih dejavnosti

[Suzuki Okoljska vizija 2050]

Zmanjšanje emisij CO2 iz poslovnih dejavnosti za 80% v osnovni enoti na prodajno enoto do leta 2050 v primerjavi s poslovnim letom 2016. [Mejnik 2030] Zmanjšanje emisij CO2 iz poslovnih dejavnosti za 45% v osnovni enoti na prodajno enoto do leta 2030 v primerjavi s poslovnim letom 2016.

2. Ohranjanje čistega zraka

[Suzuki Okoljska vizija 2050]

Zmanjšanje onesnaževal zraka iz poslovnih dejavnosti in izdelkov do leta 2050.

[Mejnik 2030]

Do leta 2030:

  • zmanjšanje uporabe fosilnih goriv v poslovnih dejavnostih in razširitev uporabe obnovljivih energij,
  • prispevati k zmanjšanju onesnaževanja zraka v vsaki državi/regiji s spodbujanjem razvoja čistih, okolju prijaznih izdelkov,
  • zmanjšanje uporabe hlapnih organskih spojin iz proizvodnje in izdelkov.

3. Vodni vir

[Suzuki Okoljska vizija 2050]

Doseči uporabo trajnostnih vodnih virov z zmanjšanjem obremenitve vodnega okolja do leta 2050.

[Mejnik 2030]

Zmanjšanje odvzema vode iz okolja in čiščenje odpadne vode na vseh proizvodnih mestih z določitvijo tveganj za vodne vire, ki so v okolici Suzukija, do leta 2030.

4. Kroženje surovin

[Suzuki Okoljska vizija 2050]

Spodbujanje zmanjšanja uporabe surovin, recikliranja in pravilne obdelave odpadkov iz proizvodne dejavnosti in izdelkov, s širitvijo globalne tehnologije in sistema recikliranja, razvitega na Japonskem, do leta 2050.

[Mejnik 2030]

Do leta 2030:

  • globalno razširiti sistem za recikliranje avtomobilov,
  • spodbujanje recikliranja, obnove in ponovne uporabe sekundarnih
  • (polnilnih) baterij, ki se uporabljajo za pogon električnih vozil,
  • zmanjšati količino odpadkov na proizvodnih lokacijah po svetu,
  • -zmanjšati uporabo plastične embalaže.
  • 0 Comment

Ready To order Your Project ?


IMATE VPRAŠANJA ZA NAS

AvtoJarc © 2021, vse pravice pridržane.

Izdelava strani