Get in Touch
Pomaknite se navzdol
Kategorije
//Subvencija za nakup električnih vozil – Eko Sklad

Subvencija za nakup električnih vozil – Eko Sklad

Subvencije Eko sklada – zadnje informacije 2021: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je znižal subvencije za električna vozila. V skladu z novimi pogoji boste ob nakupu 100 % novega električnega osebnega vozila lahko dobili do 4.500 € subvencije. V primeru nakupa električnega testnega vozila lahko pridobite do 3.500 € subvencije – NE VELJA ZA PRAVNE OSEBE.

Električni avtomobili so vse bolj pogosti in zanimivi zaradi ugodne cene, večjega dosega in tudi zaradi podpore z različnimi subvencijami, ki jih nudi Eko sklad. Odgovore na najpogostejša vprašanja obrnili na Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad – spodaj so zbrana vsa pogosta vprašanja.

Opisali smo predvsem subvencije oziroma ugodnosti za fizične stranke, za pravne osebe se informacije lahko razlikujejo.

1. Subvencija oz. spodbuda Eko sklada za vozila trenutno znaša: 

 • za novo električno vozilo M1 v višini do 4.500 €
 • za testno vozilo v višini do 3.500 € – le za fizične osebe
 • obvestilo o javnem pozivu (84SUB-EVOB20 – fizične osebe) najdete TUKAJ

*Višina spodbude v obeh javnih pozivih je omejena na največ 20 % vrednosti vozila! Poleg tega je z novim javnim pozivom najvišja vrednost vozila, za katero je mogoče pridobiti spodbudo, omejena na največ 65.000 €, kar vključuje DDV, morebitne popuste in najem baterije za vozilo.

2. Eko sklad subvencionirano financiranje 

 • za 100% električna in hibridna vozila (z izpusti C02 manjšimi od 85 g/km (WLTP) lahko stranke pridobijo ugodnejše financiranje z akcijsko obrestno mero – trimesečni EURIBOR +1,3 %.
 • obvestilo o javnem pozivu (Kredit 65OB19) najdete TUKAJ
   

ZA NATANČNE IN PODROBNE PODATKE O SUBVENCIJAH EKO SKLADA

Višina subvencije za nova električna vozila 2021

Višina subvencije za nakup novega električnega vozila 2021: Eko sklad fizičnim in pravnim osebam nudi finančne spodbude v primeru nakupa novega 100 % električnega avtomobila z namenom ohranjanja okolja. Eko sklad je 11. decembra 2020 v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani objavil nova javna poziva za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za nakup električnih vozil. V letu 2021 tako višina subvencija za električna vozila znaša do 4.500 €. Za pravne osebe se lahko ta podatek razlikuje.

Subvencija za nova električna vozila v letu 2021 (fizične osebe):

 • za nove in 100 % električne avtomobile (določen tip vozil: M1) znaša do 4.500 €.

Kategorije vozil pri Eko skladu

Višina spodbude na javnem pozivu je omejena na največ 20 % vrednosti vozila in po novem znaša do:

 • 4.500 € za vozila kategorije M1,
 • 3.500 € za vozila kategorije N1,
 • 1.500 € za vozila kategorije L7e,
 • 1.000 € za vozila kategorije L6e,
 • 750 € za vozila kategorije L3e ali L4e ali L5e,
 • 500 € za vozila kategorije L2e,
 • 300 € za vozila kategorije L1e-B.

Oddaja vloge na Eko sklad – postopek

Oddaja vloge in dokumentacije na Ekosklad – postopek pridobitve subvencije: subvencija je nepovratna finančna spodbuda. Zanjo se zaprosi s predpisanim obrazcem, ki je na voljo na spletni strani Eko sklada. Po nakupu vozila ter predložitvi vloge in zahtevanih dokazil Eko sklad izda odločbo o dodelitvi subvencije. Električne avtomobile, ki jih imamo v ponudbi preizkusite, pri čemer vam bomo z veseljem svetovali. Ko boste kupili avtomobil (po nakupu), pa lahko že oddate vlogo za subvencijo Eko sklada.

Vlogo se lahko odda tudi po elektronski poti na e-naslov: vloge@ekosklad.si le, če je podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. Vloga vložena na ta elektronski naslov, ki ni podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom, se bo štela za nepopolno. Vloga se lahko izpolni preko spleta, ne more pa se tudi oddati preko spleta.

Postopek pridobivanja subvencije za električna vozila (fizične osebe):

 • nakup in registracija novega električnega vozila (1)
 • oddaja vloge na Eko sklad (oddaja preko elektronske pošte ali po navadni pošti)
 • prejem potrjene odločbe o sofinanciranju s strani Eko sklada čez približno 3 mesece
 • nakazilo subvencije na TRR vlagatelja v 60 dneh od vročene oz. izdane odločbe

Dokumentacija za Eko sklad – fizične in pravne osebe

Dokumentacija za Eko sklad za pridobitev subvencije: za pridobitev nepovratnih sredstev za električno vozilo morate vlogo po nakupu vozila oddati skupaj s končnim računom, dokazilom o plačilu računa, potrdilom o skladnosti vozila in kopijo prometnega dovoljenja. Postopek oddaje vloge se je za pravne osebe poenotil s postopkom za fizične osebe. Tako morajo tudi pravne osebe oddati vlogo skupaj z obveznimi prilogami po nakupu in registraciji vozila.

Dokumentacija za Eko sklad – vsi potrebni dokumenti za fizične in pravne osebe:

 • izpolnjena vloga za Eko sklad
 • kopija računa novega vozila in dokazilo o plačilu
 • kopija prometnega dovoljenja
 • kopija potrdila o skladnosti vozila

 • 0 Comment

IMATE VPRAŠANJA ZA NAS

AvtoJarc © 2021, vse pravice pridržane.

Izdelava strani